Privacy Beleid

Privacy beleid

Laatst gewijzigd: 13 juli 2018

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wordt uitgelegd in dit privacy beleid. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.

Welke informatie verzamelen wij van u?

Contactgegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Adresgegevens: Straatnaam, huisnummer, postcode, stad.
Betalingsgegevens.

Hoe verzamelen we uw informatie?

De gegevens die wij verzamelen worden door u aan ons verstrekt om contact op te nemen, bij huur van de locatie of bij het bezoek van een evenement.

Waarom verzamelen wij uw informatie?

Om met u contact op te kunnen nemen, een contract op te stellen bij verhuur, u toegang te verlenen tot een evenement en om een betaling te verwerken.

Delen van uw data

Wij verkopen uw data nooit door. Wij zullen uw data niet delen zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is om contact met u op te nemen.

Verwijdering van uw data

Uw data zal worden verwijderd zodra het niet meer nodig is om met u in contact te komen. Sommige informatie zijn wij rechtswege verplicht te bewaren. Bijvoorbeeld: Wij zijn verplicht factureringsgegevens minimaal 7 jaar te bewaren in onze boekhouding voor de belastingdienst.

Opslag en verwerking van uw data

Uw data wordt verwerkt en opgeslagen op een server of computer. Deze servers zijn geen eigendom van Stichting De Koepelkerk Sappemeer maar vallen wel onder ons beheer. Uw data wordt altijd in Europa opgeslagen en zal niet worden verplaatst buiten de EU.

Hoe wij uw data beschermen

De servers waar uw data op staat worden dagelijkse voorzien van de laatste updates. Stichting De Koepelkerk Sappemeer maakt alleen verbinding via SSL en gebruikt unieke inlogcodes voor elke gebruiker en medewerker. Wij eisen dit ook van partijen die in opdracht van Stichting De Koepelkerk Sappemeer persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Wij gebruiken op onze site cookies om u te herkennen wanneer u de website bezoekt. Wij houden bij hoeveel mensen onze site bezoeken. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze cookies worden 26 maanden na het laatste bezoek gewist.

Uw Rechten

Volgens de AVG is het uw recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of geheel te laten verwijderen. U kunt de gegevens laten verwijderen of opvragen door contact met ons op te nemen. Indien u klachten heeft over uw privacy met betrekking tot Stichting De Koepelkerk Sappemeer, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Contactinformatie

Stichting De Koepelkerk Sappemeer
info@koepelkerksappemeer.nl
Noorderstraat 151a
9611 AD Sappemeer