Het Torentje

Langs het pad naar de Koepelkerk staan aan weerszijden, inmiddels monumentale, lindebomen en de klokkentoren. Deze klokkentoren is in 1783 gebouwd voor de 577 pond wegende luidklok (in 1655 gegoten door Willem Jacobs de Vreije) en stond oorspronkelijk vrij van het gebouw.

In 1898 is het bovenste deel van de toren vernieuwd. Ter herinnering hieraan werd een plaquette ingemetseld met daarop de vermelding: ‘BOVENDEEL VERNIEUWD 1898. INHULDIGING KONINGIN WILHELMINA’. In tegenstelling tot wat men denkt herinnert dit slechts aan haar kroning.

Aan de klokkentoren – waar in vroeger tijden de koetsen en paarden werden gestald – bevindt zich nu ‘Het Torentje’ dat oorspronkelijk ruimte bood voor een zaal waar men elkaar na de kerkdienst kon ontmoeten en de kerkenraadskamer.
In 1990 is, behalve de toren en de voorgevel, het Torentje door brand verwoest. Nadat het in 1992 weer was opgebouwd werd een elektrische luidinstallatie geplaatst en hoefde men de klok niet meer met de hand te luiden.