De Koepelkerk in Sappemeer is na de recente restauratie samen met het Cultuurhuis en als onderdeel van het Museaal Centrum weer uitdagend klaar voor velerlei activiteiten.

INLEIDING

Tot 2006 is de Koepelkerk in Sappemeer in gebruik geweest als 

Nederlands Hervormde Kerk. Evenals de Oude Rijks HBS en 

het Torentje maakt dit rijksmonument deel uit van het 

Museaal Centrum: bijzondere gebouwen met voorzieningen 

voor een combinatie van activiteiten en waar de samenleving 

gebruik van kan maken.

In de Koepelkerk kan men genieten, trouwen, gedenken, stil zijn, 

presenteren, praten, luisteren, leren, musiceren, zingen, ...De Koepelkerk (1655) neemt historisch gezien een bijzondere plaats in omdat het een van de eerste getuigen is van het ontstaan van Sappemeer. Vanwege die leeftijd heeft de Koepelkerk een emotionele waarde voor veel mensen, al generaties lang.
De Stichting De Koepelkerk Sappemeer zorgt voor de exploitatie van dit bijzondere monument.
Wij ontvangen u graag want niet alleen behouden maar vooral ook het gebruiken van monumenten is ons devies.

Dubbel welkom dus!Stichting De Koepelkerk Sappemeer | Noorderstraat 151 | 9611 AD Sappemeer | T 0598 857000 | E info@museaalcentrum.nl